vrijdag, 18 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Groep experts voor de Democratische Republiek Congo

De Groep experts voor de Democratische Republiek Congo heeft haar definitief rapport (S/2007/423) gepubliceerd. De oprichting van de groep experts was geregeld overeenkomstig resolutie 1533 (2004) van de Veiligheidsraad en herhaald in resolutie 1698 (2006). Het had een mandaat dat volgende zaken omvatte: onderzoeken naar illegale overdrachten van materialen onder embargo, of hulp met betrekking tot dergelijke schendingen waaronder grensoverschrijdende bewegingen, burgerluchtvaart en financiële activiteiten, of hulp bij andere schendingen zoals schendingen van internationale burgerlijke luchtvaartnormen, individuen die internationale wetten schenden door kinderen te recruteren of te gebruiken en leiders van gewapende groeperingen die hun strijders verhinderen zich te ontwapenen. De lijst van alle rapporten van de groep experts is te vinden via UN-I-QUE.


Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.