vrijdag, 18 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Liberia panel van deskundigen

Het rapport van het panel van deskundigen inzake Liberia is gepubliceerd (S/2007/340). Het onderzoekt sancties tegen wapens, diamanten en tegen individuen en groeperingen die beschouwd worden als een bedreiging voor de regionale vrede. Bovendien beoordeelt het zowel de doeltreffendheid als de humanitaire en socio-economische impact van dergelijke sancties. Het rapport omvat het werk van het panel tot juni 2007. Leer meer over het bij Resolutie 1521 opgerichte Comité van de Veiligheidsraad, het orgaan verantwoordelijk voor het controleren van het Liberiaanse sanctieregime.

Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.