woensdag, 16 april 2014
UNRIC logo - Nederlands

VN in jouw taal

Vooruitgang Milleniumdoelstellingen in Afrika

Volgens een nieuwe herziening van “Africa and the Millennium Development Goals” (pdf, 3.55 MB), is Sub-Sahara Afrika niet op weg om ook maar één van de doelen te bereiken. Anno 2007 zijn we halfweg tussen de goedkeuring van de Millenniumdoelstellingen in 2000 en 2015, de vooropgestelde datum voor het bereiken ervan. De herziening werd deze week door de plaatsvervangend Secretaris-Generaal gelanceerd. Leer meer over de Millenniumdoelstellingen en het werk van de VN om deze doelen te bereiken op de UN MDG website, de UN Statistics Division MDG website of de UNDP MDG website.
 
(bron: UN Pulse)
 

Video portretten uit Rwanda om de “Herdenkingsdag voor de Slachtoffers van de Rwandese Genocide 2014 “ te gedenken.

'Ze zeiden dat de Tutsi’s slecht waren, daarom hebben we ze vermoord'. Laten we ons inzetten om de meer dan 800.000 onschuldige mensen  die zo bruut vermoord werden te herinneren, zoals we hulde tonen aan de moed en de veerkracht van de overlevenden.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Over UNRIC

Het mandaat van het Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties in Brussel bestrijkt West-Europa en UNRIC verspreidt informatie en documentatie aan landen in deze regio, waaronder België en Nederland.