Sunnuntai, 23 huhtikuuta 2017
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Työmahdollisuudet ja työharjoittelu

harjottelulippu

YK:n alueellinen tiedotuskeskus Brysselissä hakee suomenkielistä harjoittelijaa

YK:n alueellinen tiedotuskeskus UNRIC etsii harjoittelijaa 6 kuukauden harjoittelujaksolle 1.7.2017 alkaen.

Soveltuvia aloja ovat viestintä, tiedotusoppi, kansainväliset suhteet, kauppatiede, valtio-oppi sekä kääntäminen. Harjoittelijalta edellytetään erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa, muiden länsieurooppalaisten kielten ja/tai pohjoismaisten kielten osaaminen katsotaan eduksi.

Harjoittelija osallistuu täysipainoisesti tiedotuskeskuksen työhön. Hänen työtehtäviinsä kuuluvat suomenkielisen YK-materiaalin kuten artikkelien tuottaminen ja kääntäminen, verkkosivujen ja sosiaalisen median päivittäminen, suomalaisten tiedotusvälineiden päivittäinen seuranta, raportointi kansainvälisen politiikan keskeisistä tapahtumista, yhteydenpito eri yhteistyötahoihin sekä itsenäiset projektit.

UNRICilla ei ole mahdollisuutta maksaa palkkaa harjoittelusta. Harjoittelijan on huolehdittava itse myös asumis-, matka- ja elinkustannuksistaan. Harjoittelua varten on mahdollista hakea itsenäisesti apurahaa, esimerkiksi Erasmus-apurahaa omasta korkeakoulusta.

Harjoittelupaikkahakemukset lähetetään englanniksi (mielellään sähköisenä) 9.4.2017 mennessä osoitteeseen: hongell[at]unric.org.

tai postitse:

Petra Hongell
United Nations Regional Information Center, Nordic desk
Rue de la Loi 155,
1040 Brussels,
Belgium

Lisätietoja: Petra Hongell +3227888465, hongell[at]unric.org tai Elina Saarilahti saarilahti[at]unric.org.

 

Työpaikat YK:n sihteeristössä

YK:n kotisivuilla http://careers.un.org/ on tietoa

• YK:n sihteeristössä työskentelystä
• Avoimista työpaikoista YK:n sihteeristössä

Tietoa työmahdollisuuksista YK-järjestelmän järjestöissä, ohjelmissa ja rahastoissa (esim. UNDP, UNICEF, UNESCO, WHO jne.) löytyy osoitteesta http://icsc.un.org/secretariat/includes/joblinks.asp. Sivulla on linkit yli 40 organisaation työhönottoon.
Kansalliset pääsykokeet: "National Competitive Recruitment Examination"

Yhdistyneet kansakunnat etsii työntekijöikseen korkeasti koulutettuja tiettyjen maiden kansalaisia, jotta YK:n henkilöstöjakauma olisi maantieteellisessä tasapainossa. Kansalliset pääsykokeet järjestetään vuosittain. Lista maista, joiden kansalaiset voivat osallistua pääsykokeisiin tänä vuonna, on osoitteessa http://www.un.org/depts/OHRM/examin/exam.htm.

Avoimet työpaikat YK-järjestelmän organisaatioissa Brysselissä

Brysselissä on edustettuna 24 eri YK:n järjestöä. Näitä ovat esimerkiksi YK:n kehitysohjelma UNDP, YK:n ympäristöohjelma UNEP, UN Women, UNAIDS, Maailman ruokaohjelma WFP ja luonnollisesti YK:n alueellinen tiedotuskeskus UNRIC.

• Avoimet työpaikat YK-järjestelmän organisaatioissa Brysselissä

Harjoittelupaikat YK:ssa ja YK-järjestelmän organisaatioissa

Alla olevan linkin kautta löydät tietoa harjoittelupaikoista YK-järjestelmän organisaatioissa eri maissa ja kaupungeissa:
http://www.un.org/esa/socdev/unyin/internships.htm

Aika käy vähiin Nigeriassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä, jossa lähes 1,4 miljoonaa lasta kärsii vakavasta ja akuutista aliravitsemuksesta.

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki