Tiistai, 28 huhtikuuta 2015
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

YK:n ihmisoikeuskomitea moittii Suomea raportissaan

Gender equality

YK:n ihmisoikeuskomitea moittii Suomea uudessa raportissaan. Muun muassa tasa-arvoon liittyvissä asioissa on poliittisia ja kansalaisoikeuksia tutkivan raportin mukaan parantamisen varaa.

YK:n ihmisoikeuskomitea tarkasteli suomen tilannetta 13. Heinäkuuta Suomen laatiman raportin pohjalta. Torstaina 24. Heinäkuuta komitea antoi loppulauselmansa Genevessä.

Lauselmassa todetaan, että Suomen ihmisoikeustilanne on edistynyt muun muassa maahanmuuttajien suhteen uuden integraatiolain hyväksymisen myötä. Myös perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen on edistynyt kansallisen toimintasuunnitelman myötä. Lakimuutokset ovat parantaneet Suomen ihmisoikeustilannetta lauselman mukaan.

YK moittii Suomea erityisesti heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien tilanteista. Lauselma toteaa, että naisten ja miesten välinen jatkuva palkkaero ja naisten syrjintä työmarkkinoilla on huolestuttavaa. Lisäksi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan on puututtava. Lauselma nosti erityisesti esille seksuaalisen väkivallan uhrien kohtaamisen sekä turvakotien vähyyden. Lauselmassa todettiin myös, että lisäresursseja on kohdistettava ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen, suojelemiseen ja oikeuksien myöntämiseen. Myös suomen maahanmuuttotoiminta sai moitteita. Säilöönottojärjestelyt ovat ylikuormittuneita ja turvapaikanhakijat lapsineen joutuvat usein elämään vankilan kaltaisisas tiloissa.

YK:n lauselma perustuu Suomen kuudenteen määräaikaisraporttiin. Raportti laaditaan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 40. kohdan puitteissa.

Huomaisitko, jos New Yorkin 1,5 miljoonaa asukasta häviäisi? #WhatDoesItTake

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki