Sunnuntai, 26 huhtikuuta 2015
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Tukea kidutuksen uhreille

2013 6 25 torture

25.6.2013 Vuonna 1997 YK:n yleiskokous julisti kesäkuun 26. päivän kansainväliseksi päiväksi kidutuksen uhrien puolesta. Päivä on tärkeä, jotta voimme antaa konkreettista tukea kidutuksen uhreille ja siten pyrkiä tavoitteeseen kidutuksen maailmanlaajuisesta kitkemisestä. YK tuomitsee kidutuksen kaikissa muodoissa ja yhteyksissä. Kidutus on rikos ihmisyyttä vastaan ja se tulee aina tuomita.

Kansainvälinen yhteisö tuomitsi kidutuksen jo vuonna 1948 yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa. Siitä lähtien YK on toiminut kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun kieltämiseksi esimerkiksi toimeenpanemalla kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaista yleissopimusta. Kidutuksen kieltäminen on osa kansainvälistä tapaoikeutta ja siten kaikkia maita sitova, huolimatta siitä ovatko ne ratifioineet kansainvälisiä sopimuksia.

Kansainvälinen päivä kidutuksen uhrien puolesta on ennen kaikkea päivä sen uhrien tukemiseksi. Tukemalla uhreja kansainvälinen yhteisö osoittaa järkähtämättömän määrätietonsa ja sitoumuksensa taistelussa kidutusta ja rangaitsemattomuutta vastaan. YK pitää kansalaisjärjestöjen asemaa tässä taistelussa erityisen tärkeänä.

Kansainvälisen päivän viestissään YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kehotti jäsenmaita "työskentelemään entistä sitoutuneemmin niiden auttamiseksi, jotka ovat kärsineet kidutuksesta tai muusta julmasta, epäinhimillisestä ja halventavasta kohtelusta tai rangaistuksesta". Tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 25 vuotta kidutuksen vastaisen komitean perustamisesta. Komitean tarkoituksena on vahvistaa uhrilähtöistä näkökulmaa kidutustapausten käsittelyssä ja huomioida myös sukupuolikysymykset.

Pääsihteeri tiivisti viestinsä sanoen "Työskennellään yhdessä kidutuksen lopettamiseksi kaikkialla maailmassa ja varmistetaan, että jokaisella maalla on valmiina verkosto uhrien auttamista varten."

Rana Plaza romahti kaksi vuotta sitten. Mikä on muuttunut?

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki