Maanantai, 30 maaliskuuta 2015
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Viimeinen mahdollisuus sisällyttää kehityskysymykset EU:n maatalouspolitiikkaan

agriculture

Bryssel/Geneve 21.1.2013 Yhdistyneiden kansakuntien ruokaturvan erikoisraportoija Olivier De Schutter kehotti EU:n lainsäätäjiä muistamaan kehityskysymykset uudistaessaan unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa (Common Agricultural Policy CAP) ja Euroopan parlamentin tärkeän äänestyksen aiheesta ollessa vain muutaman päivän päässä.

EU on kansainvälisellä tasolla merkittävä maataloustuottaja ja alueen vientiosuus globaalista kaupasta on 17 %. Maatalouspolitiikan uudistuksen tavoitteena on taata elinkelpoinen ruokatuotanto, tukea luonnonvarojen kestävää hallinnointia sekä ilmastonmuutoksen vastaisia toimia ja pyrkiä samalla saavuttamaan tasapainoinen alueellinen kehitys.

”Maatalouspolitiikan uudistuksessa sekä eurooppalaisilla maanviljelijöillä että miljoonilla ihmisillä ympäri maailmaa, joihin EU:n politiikka vaikuttaa, on paljon pelissä” De Schutter sanoi. ”Kehityskysymysten tulisi olla olennainen osa uudistusta, mutta mahdollisuus tähän alkaa olla ohi.”

”Mepit eivät saa haaskata nykyistä mahdollisuutta tehdä ehdotuksistaan yhdenmukaista ruokaturvan vaatimusten ja EU:n kehityspoliittisten lupausten kanssa” De Schutter painotti.

EU on julistanut, että sen toiminta-alueet, joilla on Euroopan ulkoisia vaikutuksia on suunniteltava siten että ne eivät ole ristiriitaisia, vaan tukevat köyhyyden poistamista ja YK:n vuosituhattavoitteita, kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä oikeuksia.

Kesäkuussa 2012 parlamentin kehitysyhteistyövaliokunnan mepit äänestivät yksimielisesti sisällyttääkseen kehityskysymykset maatalouspolitiikkaan. Heidän näkemystä ei kuitenkaan otettu huomioon maatalousvaliokunnan kompromissiehdotuksessa. Näin ollen asiasta äänestetään erillisinä lainmuutoksina 23-24.1. Maatalouspolitiikan uudistuksesta tullaan äänestämään parlamentin täysistunnossa maalis-huhtikuussa, jolloin mepeillä on mahdollisuus esittää vaihtoehtoisia lainmuutoksia.

“Mahdollisuudet sisällyttää kehityskysymykset maatalouspolitiikkaan ovat käymässä vähiin” De Schutter varoitti. ”Jotta maatalouspolitiikasta hyötyvät maanviljelijät sekä EU:n sisällä että ulkopuolella meidän on seurattava EU:n maatalousviennin- ja tuonnin vaikutuksia kehitysmaihin, konsultoitava kehitysmaiden maatalousorganisaatioita ja arvioitava ruokaturvan vaikutuksista kokonaisvaltaisesti.”

Lauantaina 28.3. on jälleen #EarthHour'n aika!

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki