Lauantai, 18 huhtikuuta 2015
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Uusi ja parempi elämä?

Migrant

18.12.2012 Joka päivä ihmiset jättävät kotimaansa paetakseen sortoa, kidutusta sekä muita vaikeuksia ja yrittävät etsiä turvallisempaa ja parempaa elämää muualta. Uusissa kotimaissaan monet maahanmuuttajat kohtaavat kuitenkin vain entistä suurempia vaikeuksia, kuten ihmisoikeusloukkauksia, syrjintää ja köyhyyttä. 18. joulukuuta on kansainvälinen siirtolaisten päivä, jonka tarkoituksena on korostaa yhä lisääntyvään maahanmuuttoon liittyviä haasteita.

Houkutus hyvin palkatusta työstä rikkaassa valtiossa on voimakas kannustin kansainväliseen maahanmuuttoon. Toivo ja usko paremmasta tulevaisuudesta itselleen ja lapsilleen jäävät kuitenkin usein uudessa kotimaassa kohdatun vihamielisyyden varjoon. ”Ne vievät meidän työpaikat ja madaltavat palkkojamme” sekä muut ennakkoluulot maahanmuuttajia kohtaan ovat hyvin tunnettuja kehittyneissä maissa. Lisäksi nykyinen taloudellinen kriisi on lisännyt tulta liekkeihin.

“Maahanmuuttajien oikeuksien huomioiminen on erityisen tärkeää tämän maailmanlaajuisen taloudellisen ahdingon aikana” Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon painotti kansainvälisen päivän viestissään. ”Kun budjetteja tiukennetaan, näemme siirtotyöläisiä syrjiviä säästötoimia, ksenofobista retoriikkaa, joka yllyttää väkivaltaan paperittomia maahanmuuttajia kohtaan sekä maahanmuuttolakeja, jotka sallivat poliisin profiloida maahanmuuttajia oman tahtonsa mukaan. Taloudellisten laskusuhdanteiden aikana on syytä muistaa, että kokonaiset taloudelliset sektorit ovat riippuvaisia maahanmuuttajista ja maahanmuuttajataustaiset yrittäjät auttavat luomaan työpaikkoja” Ban lisäsi.

Monissa kehittyneissä valtioissa tarvitaan maahanmuuttajatyövoimaa töihin, joita ei voida ulkoistaa ja joita paikallinen väestö ei suostu tekemään nykyisillä palkoilla. Nuorten sukupolvien koulutustason parantuessa yhä harvemmat tyytyvät matalapalkkaisiin ja fyysisesti vaativiin töihin.  

Vuonna 2013 YK:n yleiskokous järjestää toisen korkean tason kokouksen kansainvälisestä maahanmuutosta ja kehityksestä. Kokouksessa YK:n jäsenvaltioilla ja niiden kumppaneilla on mahdollisuus keskustella käytännön toimista, joilla helpotetaan työvoiman liikkuvuutta, edistetään kestävää kehitystä ja suojellaan maahanmuuttajien, erityisesti naisten ja tyttöjen, oikeuksia.

“Korkean tason kokouksen alla toivon, että YK:n jäsenvaltiot omaksuvat ihmisoikeudet maahanmuuttohallinnon keskeiseksi aspektiksi. Kansallisella tasolla kehotan valtioita laillistamaan laittoman maahanmuuton, luomaan tehokkaita vaihtoehtoja maahanmuuttajien säilöönotolle ja varmistamaan, että julkiset palvelut, kuten terveydenhuolto ja koulutus erotetaan selvästi maahanmuuttoviranomaisten toiminnasta. Lisäksi toivon, että osallistujat pohtivat maahanmuuttoa asiallisesti vuoden 2015 jälkeisen kehitysagendan kontekstissa” pääsihteeri alleviivasi.

4.12.2000 YK:n yleiskokous julisti 18. joulukuuta kansainväliseksi siirtolaisten päiväksi otettuaan huomioon siirtolaisten suuren ja yhä kasvavan määrän maailmassa. Päivämäärä valittiin sen perusteella, että 18.12.1990 yleiskokous hyväksyi kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista.

Oikeus veteen kuuluu jokaiselle ihmiselle. Mitä vesi merkitsee sinulle? #WaterIs

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki