Sunnuntai, 19 huhtikuuta 2015
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Kynnyksetön maailma

kehitysvamma

3.12.2012 Joka vuosi joulukuun kolmas päivä vietämme kansainvälistä vammaisten päivää. Tämän maailmanlaajuisen tapahtuman tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä vammaisuuteen liittyvistä asioista. Ihmisiä, joilla on kehitysvamma, voidaan pitää maailman suurimpana vähemmistönä – 15 % maailman väestöstä tai 1 miljardilla on jonkin tason kehitysvamma.

Tämän vuoden teema on esteiden poistaminen siten, että voimme luoda saavutettavan ja inklusiivisen yhteiskunnan kaikille. Ihmiset, joilla on kehitysvamma kohtaavat usein osallistumisenesteitä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Esteet voivat olla monenmuotoisia, kuten esimerkiksi fyysiseen ympäristöön liittyviä tai ne voivat aiheutua lainsäädännöstä tai politiikasta samoin kuin yhteiskunnallisista asenteista tai syrjinnästä. Tämän seurauksena ihmisillä, joilla on kehitysvamma, ei ole tasavertaista mahdollisuutta yhteiskunnan palveluihin, kuten koulutukseen, työllisyyteen, terveydenhuoltoon, liikenteeseen, poliittiseen osallistumiseen tai oikeuspalveluihin.

Koko yhteiskunta hyötyy siitä, että esteitä poistetaan. Kuten Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon sanoi viestissään ”Ihmisillä, joilla on kehitysvamma, on merkittävä positiivinen vaikutus yhteiskuntaan ja heidän panostuksensa on vielä suurempi, jos poistamme osallistumista vaikeuttavia esteitä. Tämä tehtävä on tärkeämpi kuin koskaan, sillä maailmassamme on tällä hetkellä yli miljardi ihmistä, joilla on kehitysvamma.  Meidän haasteemme on varmistaa kaikille ihmisille heidän tarvitsemansa ja ansaitsemansa tasavertainen osallistumismahdollisuus. Lopulta voimme täten luoda paremman maailman kaikille.”

YK:n yleiskokous järjestää ensi vuonna korkean tason kokouksen, jonka teemana on kehitysvammaisuus ja kehitys. Kokouksen tarkoituksena on kannustaa toimintaan, jolla kurotaan umpeen hyvää tarkoittavin sitoumusten ja jo ajat sitten tehtäväksi tarkoitettujen toimien välinen kuilu. Kansainvälisen yhteiskunnan työstäessä vuoden 2015 jälkeistä kehitysagendaa on tärkeää, että ihmisten, joilla on kehitysvamma, oikeudet, huolet ja panostukset otetaan täysin huomioon - meillä ei yksinkertaisesti ole varaa sivuttaa yli miljardin ihmisen tarpeita ja mielipiteitä.

Oikeus veteen kuuluu jokaiselle ihmiselle. Mitä vesi merkitsee sinulle? #WaterIs

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki