Tiistai, 28 huhtikuuta 2015
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Pohjoismaat kunnianhimoisia Dohassa

Doha1

31.11.2012 Yhdistyneiden kansakuntien ilmastokokous alkoi Dohassa maanantaina 26.11. Odotukset ovat korkealla ja hallituksia on kehotettu paneutumaan edessäolevaan tärkeään tehtävään siten, että kokouksessa saavutetaan sovitut lopputulokset.

Ennen kokouksen alkamista YK:n ympäristöjärjestö (UNEP) ja Maailmanpankki varoittivat raporteissaan nykyisestä päästötasosta sekä siitä, miten vaikeaa on saavuttaa tavoite enintään kahden asteen lämpötilannoususta. Vaikka riskit ovat korkeat, raporttien johtopäätösten mukaan tarvittava teknologia, rahoitus ja poliittiset vaihtoehdot ilmastonlämpenemisen pysäyttämiseksi ovat jo saatavissa. Näin ollen hallitusten ja yhteiskuntien vastuulla on toimia nopeasti ja varmistaa Dohan kokouksen menestys.

Tällä hetkellä Dohassa tapaavat hallitusten delegaatiot, elinkeinoelämän ja teollisuuden edustajat, tutkimuslaitokset ja media. Yli sata ministeriä tulee osallistumaan kokouksen korkean tason osuuteen, joka alkaa 4.12. ja päättyy 7.12 päätöksentekoistuntoon.

Kaikilla Pohjoismailla on kunnianhimoiset tavoitteet kokouksen suhteen. Tanskalaisen delegation edustaja Tina Christensen tiivistää delegaationsa painottavat kolmea eri osaaluette. ”Ensinnäkin meidän on työstettävä vuodelle 2015 sellaista globaalia ilmastosopimusta, jossa velvoitteet koskevat kaikkia osapuolia ja perinteinen jako kehittyneisiin ja kehitysmaihin katoaa. Toiseksi meidän on oltava kunnianhimoisempia vuoteen 2020 mennessä, muuten ilmastonlämpenemisen pysäyttäminen kahteen asteeseen tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa. Kolmanneksi on tärkeää, että saamme sovittua Kioton sopimuksen toisesta velvoitekaudesta.”

Suomen valtuuskuntaa johtava ympäristöministeri Ville Niinistö toteaa, että ”Sovittu maapallon keskilämpötilan nousun rajoittaminen kahteen asteeseen on karkaamassa käsistä. Vaadittavien päästövähennysten sekä tähän mennessä maiden antamien sitoumusten välillä on liian suuri kuilu. Maiden on viipymättä pantava toimeen lupauksensa päästöjen vähentämisestä ja niiden, jotka eivät ole sitoumuksia antaneet, olisi sellaiset tehtävä nyt Dohassa.”

Norjan ministerikollega Bård Vegar Solhjell korostaa Kioton sopimuksen tärkeyttä: ”neuvottelut tulevat olemaan täydellinen fisko ellemme kykene sopimaan uudesta Kioton sopimuksesta”. Norja tähtää laajaan ja kunnianhimoiseen ilmastosopimukseen ja arvioi, että markkinalähtöiset mekanismit voivat olla osa ratkaisua ja mahdollistaa laajempia toimenpiteitä.

Ruotsi on samoilla linjoilla Kioton sopimuksen tärkeydestä ja kiinnittää huomiota kehittyneiden maiden rooliin neuvotteluissa. ”Olemme edelleen sitä mieltä, että kehittyneiden maiden on tehtävä enemmän, mutta kaikki maat avustavat omien voimavarojensa mukaan. Neuvotteluissa on tärkeää, että kehitysmaat saavat varmistuksen siitä, että EU jatkaa maiden toimenpide- ja sopeutumisohjelmien tukemista myös vuoden 2012 ”nopeanaloituksen” rahoituskauden jälkeen” sanoo Roger Sedin Ruotsin ympäristöministeriöstä.

Huomaisitko, jos New Yorkin 1,5 miljoonaa asukasta häviäisi? #WhatDoesItTake

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki