Lauantai, 25 huhtikuuta 2015
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Sano EI naisiin kohdistuvalle väkivallalle

väkivalta

23.11.2012 Sunnuntaina vietetään kansainvälistä päivää naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Tässä UN Womenin pääsihteerin Michelle Bacheletin viesti sekä kaikille meille että maailman johtajille.

Michelle Bachelet
25.11.2012 

Minulta kysytään usein onko naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen mahdollista ottaen huomioon näiden rikosten levinneisyys ja pitkäkestoisuus. Vastaukseni on kyllä, se on mahdollista. Mutta vain silloin, jos toimimme yhdessä. Me kaikki olemme vastuussa ja maailman johtajien on aika täyttää lupaukset, joita he ovat antaneet naisille.

Tänään kansainvälisenä päivänä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi pyydän kaikkia maailman johtajia puolustamaan naisten oikeuksia ja sanomaan ei naisiin ja tyttöihin kohdistuvalle väkivallalle.

Viime vuonna julkaisin 16-kohtaisen poliittisen toimintasuunnitelman. Tänään kehotan kaikkien maiden ja hallitusten johtajia lopettamaan jokaista yhteiskuntaa koettelevan väkivallan vitsauksen liittymällä globaaliin liikkeeseen ja julistamalla kansalliset sitoumuksensa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

Ensiaskel on jo otettu ja hiljaisuus rikottu. Tänä päivänä ainakin 125 maata ovat julistaneet parisuhdeväkivallan laittomaksi ja meillä on paljon lainsäädäntöjä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Meillä on kansainvälinen sopimus jatkosuunnitelmasta, kuten artikuloitu Pekingin-sopimuksessa. 187 maata ovat ratifioineet kaikkinaisen naisiin kohdistuvan syrjinnän kieltävän sopimuksen. Väkivallan pohjimmaisten syiden tuntemus on lisääntynyt ja naiset, miehet ja nuoret kykenevät mobilisoimaan suuria joukkoja väkivaltaa vastaan. Lukemattomat organisaatiot tukevat väsymättä väkivallan uhreja ja monissa maissa poliittiset johtajat ovat ryhtyneet ratkaiseviin toimiin. Mutta tämä ei ole tarpeeksi.  

Meidän kaikkien on suojeltava naisia paremmin ja estettävä tämä laaja-alainen ihmisoikeusrikkomus. Hallitusten ja poliittisten päättäjien on johdettava esimerkillään. Hallitusten on aika muuttaa kansainväliset lupaukset konkreettisiksi kansallisiksi toimintasuunnitelmiksi.  

Toivomme näkevämme uusia ja paranneltuja lakeja ja toimintasuunnitelmia, jotka takaavat turvataloja, ilmaisia naistenlinjoja sekä ilmaisen terveydenhuollon ja oikeudellista neuvontaa selviytyjille. Luotamme koulutusohjelmiin, jotka opettavat ihmisoikeuksista, tasa-arvosta ja keskinäisestä kunnioituksesta sekä innostavat nuoria ryhtymään taisteluun naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Tarvitsemme lisää naisia politiikkaan, poliisivoimiin ja rauhanturvaajiin. Tarvitsemme tasa-arvoisia taloudellisia mahdollisuuksia ja kunnon töitä naisille.

Kaikki nämä toimet vaativat päättäväisiä ja rohkeita johtajia. Ensi maaliskuussa hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan edustajat kokoontuvat YK:n naisten asemaa käsittelevän komission istunnossa sopiakseen toimista, joilla estää ja tehokkaasti vastata naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Odotukset ovat korkeat, aivan niin kuin niiden tulisikin olla. Tietyissä maissa 7 naista kymmenestä joutuu elämänsä aikana lyödyksi, raiskatuksi, hyväksikäytetyksi tai silvotuksi. Tällaiset mittasuhteet saavuttava kriisi ansaitsee maailman johtajien kaiken huomion. Emme voi saavuttaa rauhaa emmekä kehitystä niin kauan kun naiset elävät jatkuvan väkivallan uhan alaisina.

Tänä päivänä naisiin kohdistuva väkivalta tunnistetaan entistä paremmin sellaisena kuin se on: uhkana demokratialle, esteenä kestävälle rauhalle, taakkana kansantaloudelle sekä vastanmielisenä ihmisoikeusrikkomuksena. Yhä useammat ajattelevat, että naisiin kohdistuva väkivalta ei ole hyväksyttävää eikä vääjäämätöntä. Kun yhä useammat tekijät saadaan syytteeseen, mahdollisuus lopettaa naisiin kohdistuva väkivalta syventyy ja voimistuu.

Kyse ei ole pelkästään naisten asiasta, vaan me kaikki olemme vastuussa. Tämä väkivalta on tyrmistyttävää ja se on lopetettava - itsetyytyväisyyden ja tekosyiden aika on ohi. Näyttäkäämme tahtoa ja määrätietoisuutta ja mobilisoikaamme enemmän resursseja lopettaaksemme ihmiskunnan vitsauksen, naisiin kohdistuvan väkivallan.

Kyllä, se on mahdollista.

Kansainväliseen päivään voi osallistua sunnuntaina pukeutumalla oranssiin, sillä YK:n pääsihteerin UNiTE-kampanja ja UN Women ovat julistaneet joka kuukauden 25. päivän Oranssiksi päiväksi naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Ympäri Suomen voi myös osallistua Valoa, ei väkivaltaa -kynttilätapahtumaan.
   

 

Rana Plaza romahti kaksi vuotta sitten. Mikä on muuttunut?

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki