Sunnuntai, 29 maaliskuuta 2015
UNRIC logo - Suomi

YK omalla kielelläsi

Kansainvälinen lastenpäivä

kids

20.11.2012 Monet koulut ja muut opetuslaitokset ponnistelevat erityisesti tänään kansainvälisenä lasten päivänä painottaakseen lapsille heidän oikeuksistaan. Pohjoismaisen vuonna 2010 tehdyn UNICEF:in tutkimuksen mukaan pohjoismaiset lapset ovat kuitenkin jo lähtökohtaisesti hyvin tietoisia oikeuksistaan.

Tutkimuksen mukaan tanskalaiset lapset ovat vähiten tietoisia lapsen oikeuksien julistuksesta verrattuna ikätovereihinsa muissa Pohjoismaissa. Tutkimuksesta selviää myös, että pohjoismaiset lapset tahtovat osallistua ja ovat innokkaita osallistumaan sekä kotona että koulussa. Mutta vaikka lapset kokevat pystyvänsä vaikuttamaan asioihin kotona, heidän kokemuksensa vaikuttamismahdollisuuksista koulussa on päinvastainen. Tämä koskee niin koulun valintaa kuin yhteisten sääntöjen luomista sekä konfliktien sovittelua. Yhteinen piirre kaikissa Pohjoismaissa on, että yksi kolmesta lapsesta haluaisi madaltaa äänestysikää.

Yhdistyneet kansakunnat juhlii kansainvälistä lasten päivää 20.11., mutta jokainen maa voi päättää itsenäisesti milloin se viettää päivää.  Suomi, Tanska ja Islanti viettävät päivää samaan aikaan YK:n kanssa 20.11., mutta esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa päivää juhlitaan 1.10. Eriävistä ajankohdista huolimatta kaikkien maiden pääpyrkimys on tiedottamaa lapsia heidän oikeuksistaan siten, että he koulusta kotiin lähtiessään ovat oppineet jotain uutta.

YK:n kansainvälinen lasten päivä perustettiin vuonna 1954 suojelemaan lapsia, jotka työskentelevät pitkiä päiviä vaarallisissa oloissa ja varmistamaan, että jokaisella lapsella on mahdollisuus koulunkäyntiin. Nykyään päivää juhlitaan maailmanlaajuisesti kansainvälisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi sekä maailman lasten tietoisuuden lisäämiseksi.

Suomen UNICEF on valinnut tämän vuoden lasten päivän teemaksi kouluhyvinvoinnin. Teemaa on juhlittu julkaisemalla kouluhyvinvointitutkimus sekä myöntämällä Lapsen oikeuksien vaikuttaja 2012 -tunnustus Suomen kaikille koulunkäyntiohjaajille- ja avustajille.

Lauantaina 28.3. on jälleen #EarthHour'n aika!

Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki