Mandag, 11 december 2017

FN på dit sprog

Stop vold mod kvinder

Nyhedsbrev. Vold mod kvinder

Masser af kvinder rundt om i verden har været udsat for vold. Ofte vil kvinden kende gerningsmanden: det kan f.eks. være hendes mand, et familiemedlem eller en slægtning.

Vold mod kvinder er en af de mest grove, omfattende og systematiske krænkelser af menneskerettighederne i dag, samt en ekstrem manifestation af den stadig eksisterende ligestillingskamp. Det vedrører alle lande, kontinenter og kulturer. Over 600 millioner kvinder lever i lande hvor vold i hjemmet ikke betragtes som en forbrydelse.

Vold påvirker millioner af kvinder og deres samfund, hæmmer udvikling, og koster samtidig lande milliarder af dollars om året i sundhedsplejeomkostninger og tabt produktivitet.

Det anslås, at op til syv ud af ti kvinder i verden vil blive slået, voldtaget eller mishandlet i deres levetid.

FN’s fond for at stoppe vold mod kvinder (UN Trust Fund to End Violence against Women) er dedikeret til at bekæmpe vold mod kvinder og piger i alle dets former. Du kan hjælpe med at stoppe volden nu.

Støt sagen her.

 

10. december er det International dag for menneskerettighder, hvor FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne fylder 70 år.

Banner
Banner
Banner
Banner