Fredag, 24 februar 2017

FN på dit sprog

STATUT FOR DEN MELLEMFOLKELIGE DOMSTOL

Artikel indeks
STATUT FOR DEN MELLEMFOLKELIGE DOMSTOL
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Alle sider


Artikel 1.

DEN MELLEMFOLKELIGE DOMSTOL, oprettet ved de Forenede Nationers pagt som de Forenede Nationers vigtigste dømmende organ, skal træde sammen og virke i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende statut.Mere plastik end fisk i verdenshavene anno 2050? Nej tak!
FN erklærer krig mod havplast og lancerer kampagnen #CleanSeas

Banner
Banner
Banner
Banner