Onsdag, 01 juni 2016

FN på dit sprog

Humanitære spørgsmål

Humanitarian Affairs banner

Når lande står over for krig, hungersnød eller naturkatastrofer, hjælper FN med humanitær bistand. En del af denne bistand kommer direkte fra FN’s underorganisationer og programmer, herunder FN’s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Verdens Fødevareprogram, (WFP), FN’s Børnefond (UNICEF) og FN’s Udviklingsprogram (UNDP).

På vores hjemmeside kan du læse mere om klimaforandringer 

Ellers kan du trykke her*, for at læse om de nedenstående emner

Rydning af miner; overblik, akademiske institutioner, dokumenter, traktater og lovgivning.

Global fødevaresikkerhed; baggrundsoplysninger, vigtige dokumenter, begivenheder og nyttige links.

Menneskelig bosættelse; programmer, lande, publikationer, ressourcer, arrangementer, mediecenter.

Internt fordrevne; ledende principper, arbejdsområder, menneskers sikkerhed.

Beskyttelse af civile i væbnede konflikter; spørgsmål, workshops, baggrund, erklæringer og rapporter.

 

* Al denne infomation er på engelsk

  

  

 

#RefugeeCrisis: @UNHCR leverer nødhjælp til irakere, som flygter fra Falluja efter en optrapning af kampene mellem regeringen og ISIL i området

Banner
Banner
Banner
Banner