Onsdag, 01 april 2015

FN på dit sprog

Folkeret

International Law banner

FN har bidraget betydeligt til udvidelsen af de lovgivningsmæssige rammer for staternes forhold til hinanden igennem udvikling af folkeretten. Den Internationale Domstol hjælper staterne med at løse retstvister, og giver værdifulde råd om de juridiske aspekter af FN’s handlinger. Billedet nederst er fra Den Internationale Domstol i Haag.

FN har taget initiativ til hundredvis af internationale konventioner og traktater, aftaler om diplomatiske forbindelser, og international handel, til aftaler, der beskytter miljøet, og ikke mindst på menneskerettighedsområdet.

Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder, er det overordnede retslige instrument for ligestilling mellem kvinder og mænd. Konvention om bekæmpelse af ulovlig handel med narkotiske stoffer er den vigtigste internationale aftale mod smugling af narkotika. FN’s havretskonvention fastsætter regler for, at lande har lige adgang til naturressourcerne i havene. Den indeholder også bestemmelser om beskyttelse af havmiljøet og retten til fri sejlads.

alt

 

FN’s officielle hjemmeside om Folkeret

 

Amals historie er baseret på de realiteter, som syriske børn gennemgår til daglig. Syrien er det mest farlige sted i verden at være barn. 7,5 millioner børn har brug for akut hjælp.

Gå ind på http://ow.ly/Khx8n og se hvordan du kan hjælpe Syriens børn.

Banner
Banner
Banner
Banner