Fredag, 24 marts 2017

FN på dit sprog

FN-kalender - FN-dage, uger, år og tiår

FN-dage

Januar
27. januar     International Holocaust-mindedag

Februar
4. februar     International dag for kræft (WHO)
6. februar     International dag for nul-tolerance overfor kvindelig omskæring
11. februar   International dag for kvinder og piger indenfor videnskaben 
13. februar   International dag for radio (UNESCO)
20. februar   International dag for social retfærdighed
21. februar   International dag for modersmål (UNESCO)

Marts
1. marts       International dag for anti-diskrimination (UNAIDS)
3. marts       International dag for naturen
8. marts       International kvindedag (Kvindernes Internationale Kampdag) 
20. marts     International glædesdag
21. marts     International dag for Nowruz
21. marts     International dag for poesi (UNESCO)
21. marts     International dag mod racisme
21. marts     International dag for skov og træer
21. marts     International dag for Downs syndrom 
22. marts     International dag for vand
23. marts     Internationale meteorologiske dag (WMO)
24. marts     International tuberkulosedag (WHO)
24. marts     International dag for retten til sandheden om menneskerettighedskrænkelser og for værdighed for ofrene
25. marts     International dag til minde for ofrene for slaveri og den transatlantiske slavehandel
25. marts     International solidaritetsdag for tilbageholdte og forsvundne ansatte

 

April
2. april         International autismedag
4. april         International dag for miner og minerydning
6. april         International dag for sport for udvikling og fred
7. april         International sundhedsdag (WHO)
7. april         International mindedag for ofrene for folkemordet i Rwanda
12. april       International dag for bemandede rummissioner  

22. april       International dag for Moder Jord
23. april       International dag for bøger og copyright (UNESCO)
23. april       International dag for det engelske sprog
25. april       International malariadag (valgfri for de individuelle stater) (WHO)
26. april       International dag for intellektuel ejendomsret (WIPO)
28. april       International dag for arbejdssikkerhed (ILO)
29. april       International mindedag for alle ofre for kemisk krigsførelse
30. april       International jazzdag

Maj
3. maj          International dag for pressefrihed
8.-9. maj      International mindedag for ofrene under anden verdenskrig
11.-12. maj  International dag for trækfugle (UNEP) (2. lørdag i maj)
15. maj        International familiedag
17. maj        International dag mod homofobi og transfobi
17. maj        International dag for telekommunikation og informationssamfundet
21. maj        International dag for kulturel mangfoldighed
22. maj        International dag for biodiversitet
23. maj        International dag for at stoppe obstetrisk fistula
29. maj        International dag for FN’s fredsbevarende styrker
31. maj        International dag mod tobak (WHO)

Juni
1. juni         International dag for forældre

1. juni         Wesak, fuldmånedag
4. juni         International dag for børn som er ofre for aggression
5. juni         International dag for miljø
6. juni         International dag for det russiske sprog (hjemmeside på russisk)
8. juni         International dag for havet
12. juni       International dag  for bekæmpelse af børnearbejde (ILO)
13. juni       International dag for albinisme
14. juni       International blod-donor dag (WHO)
15. juni       International dag mod misbrug af ældre
17. juni       International dag for bekæmpelse af ørkenudbredelse og tørke
20. juni       International dag for flygtninge
21. juni       International dag for yoga
23. juni       International dag for offentlige tjenester
23. juni       Internationale dag for enker
25. juni       International sømands dag

26. juni       International dag mod misbrug af og ulovlig handel med narkotika
26. juni       International støttedag for torturofre

Juli
6.   juli        International dag for kooperativer  
11. juli        International befolkningsdag
15. juli        International dag for unges færdigheder
18. juli        International Nelson Mandela-dag
28. juli        International hepatitisdag
30. juli        International venskabsdag
30. juli        International dag mod menneskesmugling

August
9. august     International dag for verdens oprindelige folk
12. august   International ungdomsdag
19. august   International dag for humanitært arbejde
29. august   International dag mod atomprøvesprængninger
30. august   International dag for ofrene for bortførelser

September
5. september      International dag for velgørenhed
8. september      International dag for læse- og skrivefærdigheder (UNESCO)
10. september    International dag for selvmordsforebyggelse (WHO)
12. september    International dag for Syd-Syd-samarbejdet
15. september    International demokratidag
16. september    International dag for bevarelse af ozonlaget
21. september    International fredsdag
22. september    International maritim dag 
26. september    International dag for den totale elimination af kernevåben
27. september    International dag for turisme (UNWTO)
28. september    International rabiesdag (WHO)
29. september    International hjertedag (WHO)  

Oktober
1. oktober         International ældredag
2. oktober         International dag for ikke-vold
5. oktober         International lærerdag (UNESCO)
7. oktober         International dag for levesteder (første mandag i oktober)
8. oktober         International dag for synet (WHO) (Den anden torsdag i oktober)
9. oktober         International dag for postunionen
10. oktober       International dag for mental sundhed
11. oktober       International pigedag
13. oktober       International dag for reduktion af omfanget af naturkatastrofer

15. oktober       International dag for kvinder fra landlige områder
16. oktober       International fødevaredag (FAO)
17. oktober       International dag for udryddelse af fattigdom
20. oktober       International statistikdag 
24. oktober       International FN-dag
24. oktober       International dag for information om udviklingsspørgsmål
27. oktober       International dag for audiovisuel kulturarv (UNESCO)
31. oktober       International dag for byer

November
2. november       International dag mod straffrihed for forbrydelser begået mod journalister
6. november       International dag mod ødelæggelse af miljøet i krig og under væbnede konflikter
10. november     International videnskabsdag for fred og udvikling (UNESCO)
12. november     International dag for lungebetændelse
14. november     International dag for diabetes (WHO)
15. november     International mindedag for trafikofre (tredje søndag i november)
16. november     International dag for tolerance

16. november     International for kronisk obstruktiv lungesygdom (WHO)
19. november     International toiletdag
19. november     International filosofidag (tredje torsdag i november) 
20. november     International industrialiseringsdag for Afrika
20. november     International børnedag
21. november     International TV-dag
25. november     International dag for afskaffelse af vold mod kvinder
29. november     International solidaritetsdag for det palæstinensiske folk

December
1. december       International AIDS-dag
2. december       International dag for udryddelse af slaveri
3. december       International dag for personer med handicap
5. december       International dag for jord
5. december       International dag for frivilligt arbejde for økonomisk og social udvikling
7. december       International dag for civil luftfart
9. december       International anti-korruptionsdag
9. december       International mindedag for ofre for folkemord
10. december     International menneskerettighedsdag
11. december     International dag for verdens bjerge
18. december     International dag for migranter
20. december     International solidaritetsdag

Læs mere her


Internationale uger

Februar
Første uge i februar: International uge for tværreligiøs harmoni

Marts
21. -27. marts    International uge for solidaritet med folk, der kæmper mod racisme og racediskrimination

April
23. - 29. april      International uge for vejsikkerhed

Maj
4.-10. maj           International uge for uddannelse (UNESCO)
25. -31. maj        International uge for solidaritet med folk fra ikke-selvstyrende territorier

August
1.-7. august         International ammeuge (WHO)

Oktober
4. - 10. oktober    International rumuge
24. - 30 oktober   International nedrustningsuge

November
11.-17. november  International uge for videnskab og fred  (Bliver holdt den uge hvor d.11 november er med i)


 Internationale år

2010         Internationalt år for biodiversitet
2010         Internationalt år for forsoning mellem kulturer
2010         Internationalt år for unge (12. august 2010 - 11- august  2011)
2011         Internationalt skovår
2011         Internationalt kemiår 
2011         Internationalt år for mennesker af afrikansk oprindelse
2012         Internationalt år for vedvarende energi til alle
2012         Internationalt år for andelsselskaber

2013         Internationalt Quinoaår
2013         Internationalt år for samarbejde om vand
2014         Internationalt år for familielandbrug
2014         Internationalt år for krystallografi
2014         Internationalt år for udviklings-østater
2015         Internationalt jordår
2015         Internationalt år for lys
2016         Internationalt år for bælgfrugt

 


 Internationale tiår

2001-2010      Tiår for Bekæmpelse af Malaria i Udviklingslande, især Afrika
2001-2010      Andet Internationale Tiår for Afskaffelse af Kolonialisme
2001-2010      Internationalt Tiår for Fredskultur og Ikke-vold mod Verdens Børn
2003-2012      FN’s Tiår for Læse- og Skrivefærdighed: Uddannelse til Alle
2005-2014      Andet Internationale Tiår for Oprindelige Folk
2005-2014      FN’s Tiår for Uddannelse om Bæredygtig Udvikling
2005–2015      Internationalt Tiår for Handling, “Vand for Livet”
2006-2016      Tredje Tiår for Genoprettelse og Bæredygtig Udvikling i de Påvirkede Regioner efter Tjernobyl-katastrofen
2008-2017      Andet Internationale Tiår til Udryddelse af Fattigdom
2010-2020      FN’s Tiår for Ørkener og Kampen mod Ørkenspredning
2011-2020      FN's Tiår for Vejsikkerhed
2011-2020      FN's Tiår for Biodiversitet
2011-2020      Tredje Internationale Tiår for Afskaffelse af Kolonialism
2014-2024      FN's Tiår for Bæredygtig Energi til Alle

 

 

 

Vær med til at markere den 10. #EarthHour ved at slukke lyset den 25. marts kl. 20:30-21:30 lokal tid.

Banner
Banner
Banner
Banner