Torsdag, 27 oktober 2016

FN på dit sprog

MDG banner in Danish
Hvad er 2015 målene?

I år 2000 mødtes 189 af verdens statsledere og formulerede FN's Millennium-erklæring, der indeholder 8 mål der er tidsbestemt til 2015, de såkaldte 2015-mål. Disse mål blev formuleret for at sikre en værdig og bæredygtig fremtid for hele verdens befolkning. I målene er indarbejdet de vigtigste målsætninger som verdens ledere og andre interessenter er blevet enige om ved en række FN topmøder og konferencer i forbindelse med den bredere udviklingsdagsorden.

2015-målene beskæftiger sig således ikke kun med ekstrem fattigdom, men dækker også målsætninger for uddannelse, sundhed, børnedødelighed, miljø og bæredygtighed. Ved at koble 2015-målene til den bredere, internationalt anerkendte udviklingsdagsorden anerkender verdens ledere og de internationale udviklingsorganisationer sammenhængen mellem de forskellige udviklingsmålsætninger og værdien af en samlet tilgang i arbejdet for at nå internationale udviklingsmål.

Målene lyder:

Vi skal

  • Halvere fattigdom og sult i verden
  • Opnå grundskoleuddannelse til alle
  • Øge ligestillingen mellem kvinder og mænd 
  • Mindske børnedødeligheden med to tredjedele 
  • Mindske mødredødeligheden med tre fjerdedele 
  • Bekæmpe HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme
  • Sikre udviklingen af et bæredygtigt miljø 
  • Øge samarbejdet om bistand, handel og gældseftergivelse 

Ni ud af ti mennesker indånder usund luft. Luftforurening er en usynlig dræber, som vi kan møde på en simpel gåtur hjem eller endda i vores hjem.
Hjælp med at puste liv tilbage i vores byer og tag handling for at beskytte vores sundhed og klima på http://BreatheLife2030.org.


Banner
Banner
Banner
Banner